Generel viden om vuggestuer
Normeringer og minimumsnormeringer
Dagtilbudsloven
Dagens gang


Forberedelse
Hvordan man finder et dagtilbud
Fra barselsbarn til vuggestuebarn – Tips og tricks
Forældrenes forberedelse til det nye liv
Netværket


Opstart og indkøring
Optimale rammer
Hvad barnet gennemlever, tilknytning og adskillelse
Hvad de fleste forældre oplever
Kommunikation og samarbejde med personalet

Hverdag
Samarbejde i vuggestuen
Barnets sygdom
Barnets ferie
Arbejdsfællesskabet og rutiner i hjemmet

Er du i tvivl om, hvad det indebærer at gå i vuggestue? Vil du gerne bruge tiden i barslen på at forberede vuggestuestarten? Med enkle og konkrete anvisninger er dette foredrag et godt sted at starte.

Foredraget henvender sig til alle forældre på barsel, som ønsker overblik og handlemuligheder i forhold til vuggestuestarten og forberedelsen hertil.